Aký je trh s výtvarným umením na Slovensku?

Výtvarná moderna Slovenska priťahuje nie len zberateľov umenia, o umenie majú záujem aj investori. Tvorba osobností výtvarného umenia, ktoré sa narodili  v 30- tych až 60- tych rokoch minulého storočia sa predáva čoraz častejšie a tak sa aj zhodnocuje na slovenskom trhu s výtvarným umením.

Pojmom súčasné označujeme umelecké artefakty, ktoré vznikli od roku 1945 až po súčasnosť. Aktuálne je na Slovensku zaregistrovaných okolo 3- tisíc profesionálnych výtvarných umelcov. Iba málo mien výtvarníkov sa na trhu s umením výrazne finančne zhodnotilo. Ide najmä o umelcov, ktorí tvorili v období socializmu.

Okrem socialistického realizmus sa rozvinula významná alternatívna kultúra.
Výrazný cenový vzostup zaznamenali v posledných rokoch predovšetkým diela od umelcov Milana Paštéku, Milana Dobeša, Jozefa Jankoviča, Júliusa Kollera, Rudolfa Filu, , Rudolfa Sikoru, Daniela Fischera, Laca Terena, Ivana Csudaia, a Daniela Brunovského.

Osemdesiate roky minulého storočia predstavujú obdobie, ktoré vnieslo do výtvarného umenia uvoľnenie. V roku 1987 sa v  Dome techniky v Bratislave uskutočnil 1. salón mladých ’87 . Tvorbu vtedy označili ako Nová maľba a išlo o postmodernu.  Naskytla sa možnosť experimentu s  umeleckými štýlmi a znakmi. Na trhu s umením je v súčasnosti niekoľko umelcov, ktorých tvorba má vysokú umeleckú hodnotu  a tým aj rastúcu finančnú hodnotu.