Cyklus Manifest predstavuje slovenských výtvarníkov

Manifest zahŕňa kľúčové osobnosti slovenského výtvarného umenia od roku 1960 až po súčasnosť. Dokumentárny cyklus predstavuje celú generáciu výtvarníkov alternatívnej scény a ovplyvnila vývoj slovenského umenia. Ich dielami sú nielen obrazy a sochy, či objekty, ale aj multimediálne produkty.

V ich tvorbe sa vyskytujú trendy medzinárodných prúdov, ako napríklad neoavantgardy, nového realizmu, pop artu, kinetického umenia, konceptuálneho umenia. Vďaka tomu sú  naši umelci úspešní  na Slovensku aj v zahraničí.

Jeden z dielov dokumentárneho cyklu predstavil Otisa Lauberta. Umelec sa zaraďuje k výtvarníkom, ktorí dokážu jednoduchým spojením nesúvisiacich elementov vdýchnuť nepotrebným  predmetom nový život a vytvoriť z nich nové diela.

V roku 1970 sa zúčastnil 1. otvoreného ateliéru Rudolfa Sikoru , ktorý bol jedným z významných tvorivých stretnutí  neoficiálnej scény. V roku 1978 sa zúčastnil výstav mladých výtvarníkov v SAV v Bratislave a Smoleniciach, práve z nich. sa  sformovala skupina A-R.

Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1981 v Orlovej v Českej republike. Po roku 1989 začal vystavovať doma a v zahraničí a to vo Viedni,  Budapešti, Amsterdame, Berlíne a aj v Drážďanoch.

Od roku 1990 začal spolupracovať s viedenským galeristom Hansom Knollom.V roku 1995 bol na mesačnom pobytu v Mattress Factory v Pittsburghu v USA. Jeho diela sú zastúpené v domácich i zahraničných zbierkach.

Portréty slovenských výtvarníkov priniesla na televízne obrazovky RTVS.