Ilustrátor Igor Piačka

Príbehy z kníh  prinášajú potešenie a čitatelia sa z nich môžu aj poučiť. Rozvíjajú aj fantáziu.  Výtvarník Igor Piačka  ilustroval  Bibliu, Príbehy Dračích Cisárov, Mýty starej Číny, H. CH. Andersena.

Kniha Príbehy Dračích Cisárov dostala cenou detskej poroty na BIB v roku 1993.

Igor Piačka ilustrovanie tejto knihy považuje za vrchol a rád sa k nej vracia. Ilustrácie sú fascinujúce a príbehy vytvárajú o predstavy o Číne. Vydavateľ dal výtvarníkovi neobvyklý priestor.

V ilustráciách Igor Piačka zobrazil prostredie s nádhernými aj menej peknými postavami.  Posilňujú náladu aj pocity pri strhujúcom čítaní mýtov.  V postavách je vznešenosť, odhodlanie aj láska. Okrem toho aj očakávanie, múdrosť, no i hnev a zloba. Škála charakterov rozvíja a posilňuje zážitok z knihy.Igor Piačka presvedčil tým, ako ľahkosťou zobrazil veci, ktoré sa na obrázkoch odohrávajú.   Ilustrácie majú úroveň a robia z neho výnimočného autora.

    Igor Piačka sa narodil v Třebíči v Českej republike v roku 1962, vyrastal na Slovensku a  v rokoch 1983-1989 študoval u Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1990-2003 pôsobil ako odborný asistent na katedre grafiky.

Žije v Pezinku.

Príbehy z kníh  prinášajú potešenie a čitatelia sa z nich môžu aj poučiť. Rozvíjajú aj fantáziu.  Výtvarník Igor Piačka  ilustroval  Bibliu, Príbehy Dračích Cisárov, Mýty starej Číny, H. CH. Andersena.

Kniha Príbehy Dračích Cisárov dostala cenou detskej poroty na BIB v roku 1993.

Igor Piačka ilustrovanie tejto knihy považuje za vrchol a rád sa k nej vracia. Ilustrácie sú fascinujúce a príbehy vytvárajú o predstavy o Číne. Vydavateľ dal výtvarníkovi neobvyklý priestor.

V ilustráciách Igor Piačka zobrazil prostredie s nádhernými aj menej peknými postavami.  Posilňujú náladu aj pocity pri strhujúcom čítaní mýtov.  V postavách je vznešenosť, odhodlanie aj láska. Okrem toho aj očakávanie, múdrosť, no i hnev a zloba. Škála charakterov rozvíja a posilňuje zážitok z knihy.Igor Piačka presvedčil tým, ako ľahkosťou zobrazil veci, ktoré sa na obrázkoch odohrávajú.   Ilustrácie majú úroveň a robia z neho výnimočného autora.

    Igor Piačka sa narodil v Třebíči v Českej republike v roku 1962, vyrastal na Slovensku a  v rokoch 1983-1989 študoval u Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1990-2003 pôsobil ako odborný asistent na katedre grafiky. Žije v Pezinku.

Okrem ilustrácii sa venuje sa maľbe, grafike  a vytvoril aj poštové známky.  Jeho tvorba sa radí k postmoderne, vychádza z abstrakcie a surrealizmu. Venuje sa aj figurálnej tvorbe technikami najmä suchej ihly a leptu.  Mal už viac ako sto výstav a zúčastnil sa aj mnohých spoločných. Získal viac ako 40 ocenení.