Umelecké dielne v Liptovskom Mikuláši

V novembri 2020 sa pod vedením lektor Róberta Močiliaka uskutočnila druhá časť workshopu Alternatívne experimentálne výtvarné postupy. Išlo o projektu  Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku. Projekt sa uskutočnil za sprísnených protipandemických opatrení v remeselných dielňach.

Podujatia sa zúčastnilo deväť umelcov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Výsledkom boli grafické diela, cieľom projektu bola snaha priblížiť technologické postupy a výtvarné techniky.

Diela, ktoré vznikli na  týchto výtvarných dielňach každoročne predstavujú verejnosti na výstavách v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jeho úlohou je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti a aj podporovať tradičnú ľudovú kultúru.

Inštitúcia tiež realizuje kultúrne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci a aj poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom, či občianskym združeniam, alebo umeleckým spolkom.

Močiliak  pochádza z Liptovského Mikuláša, vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a to  ateliér kresby a intermediálnej tvorby. V súčasnosti vyučuje výtvarnú výchovu a predmety s výtvarným zameraním a pracuje aj ako lektor Klubu amatérskych výtvarníkov v Liptovskom Mikuláši i ako učiteľ SZUSLH v Liptovskom Mikuláši. Príležitostne aj sám tvorí.